.

.

WELCOME TO DUFFY NEWS AND MEMORABILIA

Duffy News And Memorabilia As It Happens.Monday, 7 March 2011

Duffy - Ar Lan Y Mor - Patagonia (English & Welsh Lyrics)
Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.


By the sea shore there are red roses
By the sea shore there are white lilies
By the sea shore my love and I
Sleep the night and rise at daybreak


Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bum yn siarad gair âm cariad
O ddeutu hon fe dyf y lili
Ac ambell sprig o rosmari.


By the sea shore there's a flat stone
where we spoke about love
around it grow the lilies
and a few sprigs of rosemary


Ar lan y mor mae tawod melyn
Ar lan y mor mae ton ac ewin
Ar lan y mor mae hen atgofion
sydd o hyd yn torri nghalon


By the sea shore there is yellow sand
By the sea shore there are waves and foam
By the sea shore there are old memories
that still break my heart


Ar lan y mor mae cri’r wylan
Ar lan y mor mae mam a'i baban
Ar lan y mor ymhell o Gymru
Mae na un y rwyf ei garu


By the sea shore the cry of the seagull
By the sea shore there's a mother and her baby
By the sea shore far from Wales
there's someone who I love

1 comment: